POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovom politikom privatnosti Permanent Beauty doo (u daljem tekstu "Mi") Vas obaveštava o obradi Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu ˇPodaciˇˇ) prilikom poručivanja i kupovine proizvoda na sajtu www.permanentbeauty.rs kao i o Vašim pravima i zahtevima  za zaštitu podataka. Permanent Beauty doo poštuje i štiti podatke svake osobe (odnosno korisnika) čije lične podatke prikuplja. Prikupljanje i čuvanje ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).

1. PODACI KOJE OBRAĐUJEMOMi obrađujemo podatke koje primimo od Vas prilikom naručivanja proizvoda, a koje nam dostavljate putem našeg sajta www.permanentbeauty.rs (u daljem tekstu: “Sajt“). Podaci uključuju: Vaše lične podatke: ime i prezime, država, adresa, grad, okrug (opciono), poštanski broj, telefon, adresa, e-pošte, druga adresa za isporuku (opciono). Mi ne skupljamo i ne obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti. Lične podatke prikupljamo neposredno od Vas, tako što sami unosite lične podatke prilikom registracije kako biste ostvarili uslugu koja je dostupna na sajtu www.permanentbeauty.rs.

2. PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA - Obradu ličnih podataka sprovodimo na osnovu Vašeg pristanka. S tim u vezi, lični podatak će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vašeg ličnog podatka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: info@permanentbeauty.rs. Ukoliko neko lice registruje drugu osobu i njegove lične podatke odgovornost je tog lica da osigura da osoba koja je registrovana bude upoznata sa ovom Politikom privatnosti i da je prihvata.

3. OBAVEZA DOSTAVLJANJA LIČNIH PODATAKA - Da bismo mogli da Vam pružimo uslugu- dostavimo poručene proizvode ili Newsletter – neophodno je da navedete podatke koji su nam potrebni za obavljanje naših ugovorenih usluga. Ti podaci su označeni sa (*) kao obavezni. Ako ne navedete te obavezne podatke, nećemo moći da pružamo naše usluge.

4. SVRHA PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA - Podatke obrađujemo u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka i za određene svrhe i za određeni period. Svrha: Obrađujemo Podatke koje navedete prilikom kupovine proizvoda u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema Vama. Pravni osnov: Podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti.Trajanje: Do povlačenja Vaše saglasnosti. Newsletter: Obrađujemo podatke koje Vi dostavljate prijavljivanjem na Newsletter na sajtu, a u svrhu direktnog marketinga. To znači da ćemo Vam slati personalizovane informacije na e-mail i obaveštavati Vas o ponudama, uslugama i događajima koje organizuje Permanent Beauty doo.

5. PRAVA LICA U VEZI SA OBRADOM LIČNIH PODATAKA: Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava koja može ostvariti slanjem emaila na email adresu: info@permanentbeauty.rs:

  • da zahteva informaciju o tome da li Permanent Beauty obrađuje njegove lične podatke i pristup tim podacima;
  • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih ličnih podataka i prava na prigovor na obradu;
  • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. POVERLJIVOST PODATAKA I TRANSPARENTNOST: Vaši lični podatci će biti tretirani kao poverljiva informacija i Permanet Beauty doo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitio u skladu sa Zakonom. Pristup njema imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. 

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici www.permanentbeauty.rs

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vašeg Ličnog podatka molimo da nas kontaktirate na email adresu: info@permanentbeauty.rs