Kolekcija: Edukacije za trajnu šminku

Inspirisani digitalnim dobom, ali I željom da zaokružimo kurs trajne šminke, pripremimo Vas za ulazak u privatni biznis, te pružimo najkvalitetniju moguću edukaciju, oformili smo dvomesečnu obuku nakon koje ste samostalni u otvaranju svog salona I spremni da pokrenete svoj privatni posao.

Časovi koje ćete pohadjati su u večernjem terminu, dva puta nedeljno I se lako možete organizovati ukoliko ste zaposleni.

Svaki čas sa instruktorom je dostupan I koristan narednih sedam dana za obnovu gradiva.

Naš kurs trajne šminke nije vrsta aplikacije, već su časovi živi sa instruktorom, uz tablu za učenje, interakciju I obimnim ali pojednostavljenim gradivom, kako bi kurs lakše savladale.

Nakon časa Vama ostaje dovoljno vremena da sve što smo učili na času uvežbate do sledećeg, kada prelazimo na nove korake I stepene dalje.

Bogate lekcije koje počinju od kožnog sistema, tipa koža pa do mogućih komplikacija i primerima iz prakse.

Obimna teorija boja i koloristika koja će biti presudna za dugotrajnost ali I kvalitet trajne šminke kroz vreme, zakonima EU o bezbednosti sastava pigmenata za trajnu šminku, deo na linku:
O pigmentima za trajnu šminku.